Uchwała Rady Miasta Opola z 2016 r. wprowadza zasady i warunki usytuowania tablic i urządzeń reklamowych w Opolu. Tak zwana Uchwała Krajobrazowa nakazuje firmom ujednolicenie projektów reklam. W lipcu 2019 skończył się okres, w którym należało przystosować reklamę zewnętrzną do wymogów uchwały. Obecnie, nowe reklamy muszą już być zgodne z zapisem uchwały.

Miasto zostało podzielone na strefy, różniące się wymogami dotyczącymi wyglądu i ekspozycji reklam zewnętrznych (witryn, tablic, kasetonów). Dlatego zachęcamy do zapoznania się z zasadami wprowadzonymi przez uchwałę (można poniżej kliknąć link pod okładką „Zasad i warunków…”). Dodatkowo sugerujemy sprawdzenie, w jakiej strefie miasta znajduje się Państwa firma (przedstawiamy mapkę). Na końcu podajemy też link do uchwały z dnia 29.12.2016 r. (w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego)

Zapraszamy do nas! Nasza firma zaprojektuje i wykona dla Państwa reklamy zgodne z obowiązującym prawem. W dziale dotyczącym reklamy zewnętrznej przedstawiamy w ogólnym zarysie, jakie typy reklam wykonujemy. Zaś nieco szerzej omawiamy swoje możliwości we wpisie z sekcji ZOBACZ (gdzie zamieszczamy też dodatkowe ilustracje). A tutaj, jak to już zostało opisane, niżej znajdują się materiały informujące o Uchwale Krajobrazowej.

https://www.bip.um.opole.pl/download/file/bu/ustawa%20krajobrazowa/UK_Wybrane%20rozwi%C4%85zania%20dla%20tablic%20i%20urz%C4%85dze%C5%84%20reklamowych.pdf
https://www.bip.um.opole.pl/download/file/bu/ustawa%20krajobrazowa/UK_Projekt_obszary1.jpg
https://www.bip.um.opole.pl/download/file/bu/ustawa%20krajobrazowa/u708-16.pdf